Puncové značky

Written by admin on August 14, 2008

Punc je definovaný ako úradné označenie výrobku z drahých kovov, ktoré potvrdzuje obsah čistého kovu v tomto výrobku. Vydáva ho Puncový úrad Slovenskej republiky.

Svoje ustálené puncové značky majú zlato, platina a striebro. Puncové značky drahých kovov sa líšia podľa krajín. Nasledovné značky sú platné pre Slovensko: